dijous, 24 de setembre del 2009

OBERTA LA INSCRIPCIÓ

XIII ASSEMBLEA D'HISTÒRIA DE LA RIBERA
Llombai 29, 30 i 31 de gener del 2010
CIRCULAR NÚM. 2

Llombai, 22 de setembre del 2009

Benvolguts amics i amigues:

Passat ja l’estiu, volem informar-vos d’alguns aspectes de l’organització de l’Assemblea i al mateix temps fer una crida a tots els investigadors i estudiosos de la comarca i d’altres llocs, per tal que enllestiu les comunicacions a presentar.

Per tant, tots aquells que vulgueu participar o presentar una comunicació, haureu d’omplir la butlleta d’inscripció adjunta. Així mateix, haureu de presentar en un full el títol, el nom de l’autor i un resum del vostre treball abans del 30 de novembre, a fi de lliurar-lo als participants juntament amb el material de l’assemblea. El treball a exposar haurà de presentar-se a l’organització i no superarà els 5 fulls, a fi d’administrar amb cura el temps d’exposició. D’altra banda, el treball definitiu i per a publicar no haurà de superar els 25 fulls, a doble espai, i haurà de ser tramés en suport paper i suport informàtic (Microsoft Word 97 o versions posteriors).

A més de les sessions miscel•lànies, la sessió monogràfica d’enguany se centra en el tema Els moriscos a la Ribera del Xúquer. Segregació, integració i expulsió. 400 anys després. Per facilitar-vos la recerca bibliogràfica, en formalitzar la inscripció rebreu una guia bibliogràfica que hem preparat.

Les sessions de l’Assemblea d’Història de la Ribera han estat convalidades per la Universitat de València amb 2 crèdits de lliure elecció. L’estudiant que sol•licite la certificació haurà d’ingressar, a més de la matrícula d’inscripció, una quantitat en concepte de gestió administrativa per part del Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de València. D’altra banda el CEFIRE- Alzira certificarà l’assistència del professorat de la Comunitat Valenciana que ho sol•licite.

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb l’organització a través de l’adreça electrònica: xiii.assemblea.historia.ribera@gmail.com del blog
http://xiii-assemblea-historia-ribera.blogspot.com o per escrit a:XIII ASSEMBLEA D’HISTÒRIA DE LA RIBERA
Biblioteca Pública Municipal Sant Joan
Avinguda del marqués de Llombai, 6
Tel. 96 299 05 63
46195 Llombai (València)Cordialment,
Vicent Climent i Ferrando
Secretari Local d’Organització de la
XIII Assemblea d’Història de la Ribera